1   2   3   4   5     7

 

 

    Písmena - čísla